Çevre Sürdürülebilirlik Politikası

BELEK BEACH RESORT HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Ailenizle iyi vakit geçirebileceğiniz ve güzel anılar biriktirebileceğiniz bu eşsiz tesis size hizmet verirken, doğayı korumayı da göz ardı etmemektedir. Çevreyi korumak, en az kendimize olduğu kadar diğer canlılara da saygı göstermek ve yaşam haklarını savunmak adına benimsediğimiz çevre politikasını, güncel yasa ve uygulamalar çerçevesinde ve en önemlisi siz misafirlerimizin desteğiyle, hayata geçirebilmek yegâne amacımızdır.

Bu amaç, aynı zamanda bizlerin her gün daha iyiye gitmemizi sağlayan ve kalitemizi yansıtan bir araçtır. Bu amaca hizmet etmek adına otelimiz gerek çalışanlarımız gerekse de yöneticilerimiz bünyesinde gerçekleşen bilinçlendirme çalışmalarımızla çevreye olan duyarlılığımızı tescillemiş bulunmaktayız.

GELECEK NESİLLERİMİA İÇİN ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKI SAĞLAMAK VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA:

Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmekteyiz ve bunun devamlılığını sağlayacağız.

Çevreye duyarlı bir otel olmak adına faaliyetlerimizin etkilerini farkındayız ve bu etkileri mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak en aza indirmek için çalışmalara devam ediyoruz.

Çevre Yönetim Sistemimizi etkin bir şeklide uygulayacak ve sürekliliğini sağlayacağız.

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz.

Misafirlerimizin beklentilerini yerine getirirken aynı zamanda enerji, su tasarrufu sağlayacak ve doğal kaynakları koruyacağız.

Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız ve dikkat çekeceğiz.

Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlamakta, farkındalık yaratmaktayız.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmaktayız. Atık ayrışımlarını sağlayarak lisanslı firmalar aracılığı ile göndermekteyiz.

Enerji ve doğal kaynakları uygun düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayacağız.

Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su, elektrik ve enerji tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almaktayız.

Tesisimizin karbon ayak izini ölçerek azaltma yolunda iyileştirmeler yapmaktayız.

Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için dozajlama sistemi kullanmaktayız, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam etmekteyiz.

Hava kirleticiler, gübreler/pestisitler gibi çevre kirleticilerin tüketimini en aza indirerek takip etmekteyiz.

Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verip, doğal gübre kullanıp, su tasarrufu amacı ile damlama sulama yöntemini uygulamaya devam etmekteyiz.

Temiz deniz, bakımlı, sağlıklı ve güvenilir bir plajın sembolü olan "Mavi Bayrak” ödülümüzün şartlarını her yıl eksiksiz olarak yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Plajımıza gelen Caretta Carettaları ve bahçemizdeki bitki türlerini koruma altına alarak doğal hayatın korunmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Yerel ve ulusal biyolojik çeşitliliğin, kültürel mirasın korunmasını destekleyeceğiz.

Sürdürülebilir turizme katkıda bulunacağız.

-
SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK TAAHHÜTLERİMİZ

İşçi haklarını bilir, çalışanlarımızın tüm haklarından faydalanmalarını sağlarız.

Tüm yasal gereklilikleri yerine getiririz. 18 yaş altı çocuk işçi çalıştırmayız.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyar, güvenli ve emniyetli ortam sağlarız.

Yaş, ırk, cinsiyet, din, engel, sosyo-ekonomik durum gözetmeksizin tüm insanlara eşit muamele gösterir, haklarını destekler ve personellerimiz için tüm pozisyonlarda istihdam sağlarız. Yolsuzlukla mücadele ederiz.

Kriz yönetimini sağlar, risklerimizi değerlendirir ve düşürmeye çalışırız.

Yerel topluluklarla işbirliği ve destek içerisinde oluruz.

Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa ve sosyo-kültürel haklara uyacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı taahhüt eder, siz değerli misafirlerimizin de sürdürülebilir turizm planlamamıza ve yönetimimize bizlere destek olmanızı rica ederiz. Dünyamızı birlikte güzelleştireceğimize inanıyoruz.

Okan KÜÇÜKMUSTAFA / Genel Müdür